Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023       
163173      
788241      
760158      
800926      
083753      
Tháng 11-2023       
272918      
978955      
168350      
629790