Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2022     908388 
  953622  757959 
  941551  853656 
  506766  066089 
  860429    
Tháng 10-2022     770005