Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2024  376716   508281
  182714   473105
  328534   615582
  862862   014259
       
Tháng 5-2024  846835   300892
  136971   293762
  861225   298117
  890557