Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023      417218
  842358   249660
  413689   116703
  706466   307437
  888377   758648
       
Tháng 11-2023  951961   508714
  132963   294353
  803902   868856
  207691   882509
  515249