Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023      836329
      848549
      668298
      529260
      549400
       
Tháng 11-2023      399236
      708474
      908406
      878232