Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023       
008967      
400518      
688565      
145778      
400243      
Tháng 11-2023       
372081      
434308      
829687      
401919