Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2022       
01548448165116975743012931753599951
55448217766658187354487155589014894
62198502214482376777794360815459509
9371277390419469212989651  
Tháng 10-2022     3501964668
6516951859