Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023      331524
022083     199151
786981     887031
784945     299807
022287     595693
536532      
Tháng 11-2023      802913
451974     821295
183275     208763
968527     761434
533609