Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 10-2023       
763971    417800 
576677    310208 
266274    813827 
870926    578796 
616404      
Tháng 11-2023     820585 
151258    692238 
815945    081430 
346003    187173 
674312