Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2024     333958 
247480    409833 
506737    993308 
327882    632991 
142066    059230 
Tháng 7-2024725785    219520 
308118    221403 
543831    799239